Jak efektywnie uczyć się języka obcego – kilka praktycznych wskazówek

nauka języków

O tym, że znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest konieczna, nikogo nie trzeba przekonywać. Otwarcie granic w Europie stworzyło nie tylko nowe możliwości pracy, ale także zwiedzania innych krajów. Trudno to sobie wyobrazić bez znajomości przynajmniej języka angielskiego.

Nauka języka obcego

Każdy w szkole przez kilka lub kilkanaście lat uczy się języka obcego, ale większość uczniów ma problemy ze swobodnym porozumiewaniem się w tym języku. To efekt nieskuteczności stosowanych, tradycyjnych metod nauczania oraz braku motywacji ze strony uczniów.

Henryk Schliemann, odkrywca starożytnej Troi opanował 18 języków, Jan Paweł II władał 8, a w wielu innych wygłaszał homilie i potrafił odpowiadać na proste pytania. Żaden z nich nie poświęcał na naukę j. obcego kilku lat. Jak tego dokonali? Najważniejszymi czynnikami w nauce języka obcego są:

  • motywacja,
  • systematyczność,
  • różnorodność ćwiczeń,
  • chęć komunikowania się,
  • dobranie metody do własnych preferencji,
  • opracowanie własnej metody (połączenie kilku).

Najpopularniejsze metody nauki języka obcego

Zawsze najtrudniejsze jest opanowanie znajomości pierwszego języka, potem na zasadzie podobieństw kolejne języki stają się łatwiejsze, zwłaszcza z tej samej grupy językowej. Schliemann na opanowanie  j. angielskiego i francuskiego potrzebował po ok. 6 miesięcy, ale kolejnych uczył się już tylko 6 tygodni. Jego metoda polegała na głośnym czytaniu tekstów w j. obcym, czytaniu tłumaczenia i ponownym czytaniu oryginału. Na koniec dnia pisał krótkie wypracowanie, którego uczył się na pamięć. Godzinę dziennie poświęcał na naukę z native speakerem. Niektóre z elementów metody Schliemanna wykorzystywane są do dzisiaj.

Metoda Callana jest bardzo popularna w polskich szkołach językowych. Polega ona na naturalnej nauce języka. Nauczyciel mówi cały czas po angielsku. Słówka poznawane są w naturalnych kontekstach, teksy są stale powtarzane. Słuchacze odpowiadają na proste pytania, muszą to robić bardzo szybko. Zaletą tej metody jest przede wszystkim przełamanie stresu przed mówieniem w j. obcym oraz wyrabianie automatyzmu odpowiedzi bez tłumaczenia tekstu na j. polski.

Metoda Helen Doron przeznaczona jest dla dzieci w różnym wieku, uczą się głównie poprzez piosenki, zabawy, gry internetowe.

Metoda Berlitza – nauka poprzez konwersację, podczas której słuchacz w sposób naturalny poznaje składnię i gramatykę j. obcego.

To tylko najpopularniejsze metody, ale jest ich znacznie więcej. Ważne, by wybrać tą, która najbliższa jest indywidualnym predyspozycjom i możliwościom czasowym.

0 Udostępnień
flaga UK
język angielski
Język angielski dla opornych

Angielski to w dzisiejszych czasach najbardziej uniwersalny język. Jego szerokie rozpowszechnienie sprawia, że aktualnie nazywany jest językiem międzynarodowym i nie ustępuje miejsca językowi chińskiemu, który według niektórych danych używany jest przez większą liczbę osób. Znaczna znajomość języka angielskiego związana jest nie tylko z dużą liczbą kolonii brytyjskich, ale również łatwością …